Certifikáty

ISO 9001:2015

Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001:2015 garantuje GNOMA zákazníkom, že sme v záujme ich spokojnosti zaviedli všetky potrebné interné procesy na splnenie požiadaviek svojich zákazníkov:


  • dodávateľsko-odberateľské vzťahy (spokojní zákazníci)
  • práca zamestnancov (komunikácia, tímová práca, spravodlivé odmeňovanie, školenia, poverenie zamestnancov)
  • hodnotenie kvality (vylúčenie chýb, stály monitoring, nepretržité zdokonaľovanie).


Politika pre manažérske systémy

  • GGeniálne myšlienky sa tvoria v snahe trvalo zlepšovať každú činnosť.
  • NNormy pre manažérske systémy sú našim kompasom na ceste k úspechu.
  • OOd vzťahu ku klientom závisí úspech celej firmy
  • MManažment a zamestnanci sú ako jedna rodina.
  • AAngažovanosť nás všetkých je predpokladom pre spokojnosť zákazníkov.