Oddelenia

Ekonomické oddelenie

+421 (0) 56 64194 14
ekonomgnoma.sk

Technické oddelenie

+421 (0) 56 64194 12
servisgnoma.sk

Reklamačné oddelenie

+421 (0) 56 64194 12
reklamaciegnoma.sk

Obchodne oddelenie

+421 (0) 56 64194 11
obchodgnoma.sk

Vedenie Firmy

Riaditeľ

+421 (0) 56 64194 44
riaditelgnoma.sk