POKLADNE

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s platnosťou od 1. apríla 2015 rozšírila okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici.


Registračné pokladne sú teda dnes nevyhnutnou a legislatívne žiadanou podmienkou väčšiny podnikateľskej činnosti. S ich prevádzkou súvisia aj externé zariadenia, platobné terminály, príslušenstvo a spotrebný materiál, ako napr. papierové pásky do registračných pokladní.


Vyberte si všetko, čo k prehľadnej evidencii tovaru a hotovosti potrebujete v eshope alebo na prevádzke. Poradíme Vám pri výbere, zaškolíme Vás a zabezpečíme Vám prípadný servis


Viac o registračných pokladniech najdete tu..

ELCOM

  • pokladne
  • fiškálne tlačiarne
  • POS systémy
  • platobné terminály
  • externé zariadenia – pokladnične zásuvky, digitálne váhy, snímače čiarových kódov, a i.
  • priemyselne počítače a tablety