Bezpečnosť

Potreba ochrany ekonomických a technologických záujmov každým dňom narastá a stáva sa podmienkou prežitia. Bezpečnosť informačných technológií a ochrana vlastného know – how patrí v súčasnosti k najdôležitejším konkurenčným aktívam. Preto neustále rastie potreba ich chrániť. Ich nedotknuteľnosť podmieňuje Vaše budúce úspechy. GNOMA Vám pomôže udržať v bezpečí rokmi nadobudnuté znalosti Vás a Vašich zamestnancov a docieliť dlhodobú bezpečnosť Vašich informačných technológií a siete.

V súvislosti s Vašou bezpečnosťou pre Vás

  • navrhneme aktívnu a pasívnu úroveň bezpečnostného systému
  • navrhneme implementáciu bezpečnostných prvkov systému
  • IDP a IPS sieťová bezpečnosť
  • ochránime Vaše citlivé informácie pred únikom z firmy
  • zabezpečíme filtrovanie škodlivého obsahu v podniku