Vízia

„Gnóma“ znamená múdrosť, myšlienku, ktorá má všeobecnú – nadčasovú platnosť. Spoločnosť Gnoma má víziu prinášať Vám profesionálne, spoľahlivé a overené riešenia a stať sa dlhodobo Vašim dôveryhodným partnerom. Založiť vzájomnú spoluprácu na nadčasových hodnotách. Využiť vlastné skúsenosti a rozhľad na zjednodušenie Vašej práce a prekročiť tak hranice súčasnosti, aby ste aj vďaka nám mohli byť Vašim zákazníkom vždy nablízku.